@natur.laboratoriet

Vi kalder vores arbejde med børn og natur for "Naturlaboratoriet". Her omsætter vi de grønne strategier, Klimaloven og Verdensmålene til konkret, lokal handling. Vi kalder det "hverdagsomstilling". 

Vi inddrager den omkringliggende natur – Charlottenlund Skov og Forstbotanisk have – og bruger drama, musik, illustrationer og praktiske øvelser til at formidle natur, biodiversitet og grøn omstilling i børne-  og familiehøjde. 

Det børnene oplever, erfarer og lærer er en vej til at forstå de sammenhænge, som også gør sig gældende i stor skala.  Vi skal lære og genlære, at naturen og jorden er forunderlig og nyttig. Nærhed til naturen er afgørende for menneskets sundhed. Det at opholde sig i naturen, observere og forstå den og have fingrene i mulden har stor betydning for vores mentale, fysiske og sociale velbefindende. Kort sagt; Vi skaber jordforbindelse,  så vi kan komme tilbage på sporet.  I vores have, som har fået navnet Stationshaven, vil vi sammen lære at dyrke lokal mad ud fra principper hentet fra permakulturen og det regenerative jordbrug.

 

Vi bruger ingen gift, dyrker gravefrit og støtter Vild Have projektet i kommunen, og alle de andre grønne kræfter, som arbejder for, at vi som samfund når frem til en bæredygtig hverdag. 

Velkommen til Naturlaboratoriet i Pavillonen!

logo_aflangt_edited.jpg