top of page

Danmarks Mindste Forsamlingshus

Foreningen Danmarks Mindste Forsamlingshus 
- Bæredygtig udvikling i et stærkt lokalsamfund

 

Vi er en frivillig forening, som er drevet af medlemmer, og har til huse i Pavillonen Charlottenlund. 

 

Foreningen er en platform, hvor borgerdrevne initiativer og ideer kan få lov til at udvikle sig. Vi skaber aktivitet i vores lokalmiljø ved at hjælpe til med pasning og drift af et rummeligt og grønt mødested, holde arrangementer for medlemmer – for derigennem styrke den lokale sammenhængskraft, trivsel og vidensdeling. 

Med FN’s verdensmål som grobund er vores ambition at få den smukke pavillon til at blomstre som mødested for lokalbefolkningen. Det er vigtigt at nævne, at foreningen er uafhængig af økonomiske, politiske eller religiøse interesser.

Har du lyst til at være en del af et fællesskab, hvor dine ideer kan få opbakning og støtte i et

inkluderende frirum for aktiv deltagelse..eller vil du bare være passivt medlem, men støtte os med et årligt kontingent, så:

Kig endelig forbi og hør mere...eller skriv til os på

danmarksmindsteforsamlingshus@gmail.com

Kontingent for 2024 er kr. 250,- (unge under 25 år kr. 125,-) og kan indbetales på foreningens konto i

Nykredit:

Kontonr. 5470 0003088719 eller via MobilePay: 5697VF.

HUSK at oplyse navn og adresse ved indmelding.

Vi holder foreningsaften, hvor du er velkommen til at komme forbi,

hver første torsdag i måneden 17.30 - 19.30.

Derudover arrangerer vi små, årstidsbestemte begivenheder, som fx. fastelavn,

sankt hans, æblemosteri og juletræstænding. 

Du kan holde dig orienteret om vores aktiviteter på:

facebook.com/danmarksmindsteforsamlingshus

Plus i det nyhedsbrev vi sender ud til medlemmer med jævne mellemrum

Download vedtægter, klik på pdf-ikonet

team.png
Vores vedtægter
unnamed-2.jpg
bottom of page