Danmarks Mindste Forsamlingshus

Foreningen Danmarks Mindste Forsamlingshus 

 

Vi er en frivillig forening, drevet af medlemmer, og har til huse i Pavillonen Charlottenlund. 

 

Huset er en platform, hvor borgerdrevne initiativer og ideer kan få lov til at udvikle sig. Vi skaber aktivitet i vores lokalmiljø ved at drive et rummeligt mødested for alle, holde arrangementer for medlemmer, og derigennem styrke den lokale sammenhængskraft, trivsel og vidensdeling. 

Med FN’s verdensmål som grobund er vores ambition at få den smukke pavillon til at blomstre som mødested for lokalbefolkningen. Det er vigtigt at nævne, at foreningen er uafhængig af økonomiske, politiske eller religiøse interesser.

Har du lyst til at være en del af et fællesskab, hvor dine ideer kan få opbakning og støtte i et

inkluderende frirum for aktiv deltagelse..eller vil du bare være passivt medlem, men støtte os med et årligt kontingent, så:

Vi holder åbent i Pavillonen hver torsdag fra 15.30 - 19.30. Først for børn med deres voksne, fri leg og kaffe/saftevand – og derefter aftenhygge for voksne (det lyder lummert – det er det ikke! :)

Kig endelig forbi og hør mere...eller skriv til os på

danmarksmindsteforsamlingshus@gmail.com

Et årligt medlemsskab koster 250 kroner.

For studerende og unge under 25 koster et medlemsskab dog kun 125 kroner om året.

Du kan også følge med i arbejdet og holde dig orienteret på

facebook.com/danmarksmindsteforsamlingshus

og under `Det Sker´ her på hjemmesiden.

 

 

 

Download vedtægter, klik på pdf-ikonet

Vores vedtægter
unnamed-7.jpg